Zoek auto accu:

Aangesloten bij:

onze vermelding op www.keurmerk.info

Garantie

Bezorging

Accushop draagt het risico van beschadiging en verlies van de artikelen tijdens het versturen naar de klant. Nadat de artikelen door klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies direct op de klant over.

Indien één of meer artikelen zoek zijn geraakt, verplicht de klant zich ertoe op eerste aanvraag zijn medewerking te verlenen bij het onderzoek. Bij het niet voldoen aan deze verplichting is Accushop gerechtigd de prijs van de artikelen op de klant te verhalen.

Artikel 8: Garantie

Accu’s dienen minimaal elke 4 weken voldoende geladen te worden met de acculader/druppellader of dynamo van vaar- of voertuig; anders loopt uw vermogen te snel terug, daar waar geen garantie op gegeven wordt.

Bij langdurige opslag de accu goed binnen volgeladen opslaan.
Aaansluitklemmen en kabels losthalen bij langdurige opslag.
De accu elke maand naladen, doet u dit niet dan vervalt de garantie.

Auto’s en motorfietsen die minder dan 8.000 km per jaar rijden adviseren wij een druppellader.

- Garantietermijn op onderhoudsvrije (calcium) accu’s : 24 maanden
- Garantietermijn Compact accu's: 12 maanden
- Garantietermijn Exide, Monbat en Varta accu’s: 24 maanden
- Garantietermijn motorfietsaccu’s: 6 maanden
- Garantietermijn GEL en AGM accu’s: 12 maanden
- Garantietermijn Ctek acculaders: 60 maanden
- Garantietermijn Zonnepanelen en toebehoren: 12 maanden
- Garantietermijn Victron: 24 maanden
- Garantietermijn gemodificeerde sinus omvormers: 6 maanden
- Garantietermijn Lithium accu’s: 12 maanden
- Garantietermijn Minn Kota: 24 maanden

Accu’s worden onbeschadigd geleverd.

Zonder overleg van de originele, door Accuhandel Utrecht uitgegeven aankoopnota worden klachten niet in behandeling genomen.
Accu’s worden niet geruild of teruggenomen.

Voor garantie komt men ook niet in aanmerking indien:

1. De accubak, deksel of polen zijn beschadigd. (lekken bakken zijn 100% uitgesloten daar alle accu’s op vacuum zijn getest)

2. Indien de accu is gevuld met verkeerde elektrolyt

3. De accu overladen is, of te diep is ontladen (bij overladen brui zuur, bij te diep ontladen gekristalliseerde platen)

4. Bij ondeskundig gebruik. (kortsluiting)

5. Bij montage van de verkeerde accu. (te lichte accu)

6. Geen garantie op het accuvermogen c.q. levensduur indien er een alarmsysteem, dvd of externe versterker op aangesloten is.

7. Garantie 12 maanden bij bedrijsmatig gebruik zoals in taxi’s en bestelauto’s

Deze merken staan bekend als accukillers; Daar kunnen wij dus geen garantie op geven.